Política de privadesa

1- Responsable del tractament de les seves dades personals: 

GUITARD, S.L (d’ara endavant, “GUITARD”), domiciliada al C/ Isabelle Sandy 2, AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), inscrita en el Registre de societats del principat d’Andorra amb el número 11059, en el Registre de Comerç amb el número 928449-A i el seu número tributari és L-706208-T, amb correu electrònic comunicacio@grupokanalla.com, i número de telèfon (+376) 770 077.

2- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra: 

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, GUITARD l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a GUITARD mitjançant aquest lloc web (d’ara endavant, “la Web”) passarà a formar part dels corresponents fitxers titularitat del GUITARD degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o tercers: 

3.1. No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.2. En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a GUITARD que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela perquè GUITARD tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui els seus drets limitats, aquesta garanteix a GUITARD que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela perquè GUITARD tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

4- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals: 

4.1. Finalitats dels tractaments:

GUITARD podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

Contacte i servei d’atenció al client: Mitjançant el formulari i el correu de contacte indicats tant en aquesta Web com en la present Política de Privacitat i el servei d’atenció al client o xarxes socials, GUITARD recollirà i tractarà les seves dades personals juntament les que puguin demanar a tercers, si s’escau necessari, amb la finalitat de gestionar correctament les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions.

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.

Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la Web: Mitjançant les cookies i altres tecnologies de rastreig que GUITARD posa al seu dispositiu, sempre tenint en compte les indicacions del seu consentiment, GUITARD recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en la Web i també, per poder mostrar-li publicitat en funció els seus hàbits de navegació;

Dades personals sol·licitades: adreça d’IP, processos iniciats i abandonats, tipus de dispositiu amb el qual accedeix a la Web, temps de permanència en la Web, pàgina web visitada anteriorment, etc.

Enviament de comunicacions publicitàries per vies electròniques: GUITARD recollirà i tractarà les seves dades personals per enviar informació a través de comunicacio@grupokanalla.com amb finalitats publicitàries i promocionals sobre els vostres productes, serveis, novetats, promocions, sortejos.

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.

Registre d’usuari: GUITARD sol·licitarà les seves dades personals per a tramitar correctament la creació del compte d’usuari a la web per a poder formalitzar el seu procés de compra.

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, número de telèfon, correu electrònic i direcció domiciliària.

Formalitzar el procés de compra: Mitjançant el formulari de compra, GUITARD tractarà les seves dades per tramitar correctament: la compra del producte, gestionar el procés de pagament, així com el sorgiment de qualsevol incidència relativa al producte comprat i/o devolucions.

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, número de telèfon, correu electrònic, direcció domiciliària, reclamacions i devolucions, historial de compra i mitjans de pagament.

Exercici dels drets: GUITARD tractarà les seves dades de contacte per autentificar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (vegeu l’apartat 6è d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, Passaport/DNI o NIE, número de telèfon i correu electrònic. 

4.2. Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant els formularis i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, unit a la nostra voluntat d’atendre la seva sol·licitud, consulta, notificació o reclamació;

El consentiment exprés que vostè ens dona per permetre’ns descarregar al dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web les cookies(galetes i resta de tecnologies de rastreig) que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web, així com el consentiment que vostè ens atorga per a l’eventual enviament de comunicacions comercials;

Per executar el contracte a partir del moment que vostè accepta expressament les Condicions Generals de Contractació, esdevé part del contracte de compra dels productes que subscriu amb GUITARD. Per tal de donar compliment a les disposicions de les Condicions Generals de Contractació, és necessari recopilar les seves dades personals. Davant la negativa de proporcionar les dades necessàries, serà impossible realitzar efectivament la compra dels productes demanats; i,

El compliment d’obligacions legals que hagi de complir GUITARD com a Responsable del Tractament de les seves dades.

4.3. Termini de conservació de dades:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop aquest termini prescrigui, es procedirà a l’eliminació de totes les dades personals dels usuaris i/o clients.

5- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1. En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

Proveïdors de serveis de GUITARD que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de GUITARD i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

Tercers que no tinguin relació amb GUITARD, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; i

Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2. GUITARD no realitza transferències internacionals de dades personals.

6- Drets en relació amb les seves dades personals

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, GUITARD l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic …@…,.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades.

7- Seguretat

GUITARD li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8- Canvis en la Política de Privadesa

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

Desplaça cap amunt